PRIMARIA ORASULUI BAIA DE ARIES

Judetul Alba

LICITATII PUBLICE

A N U N T

DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA


U.A.T. ORASUL BAIA DE ARIES, scoate la vanzare prin licitatie publica deschisa cu

strigare , conform HCL 12/2019,  „Teren intravilan”, situat în Baia de Aries, str.Piata Baii, inscris in CF 70260 Baia de Arieş, în suprafaţă de 45 m2, la pretul minim de 1.935 lei(fara TVA)

Licitatia va avea loc la sediul Primariei oraşului Baia de Aries str. Piaţa Băii nr. 1, judeţul Alba in data de 03.04.2019, ora 10:00

În caz de neadjudecare, următoarele licitaţii se vor organiza în aceleaşi condiţii după cum urmează:
       Data şi ora: 10.04.2019, ora 10:00
       Data şi ora: 17.04.2019, ora 10:00

Informaţii şi relaţii suplimentare: telefon 0258775002 , email: primbaia.proiecte@yahoo.com
Data limită de depunere a documentelor de participare: 03.04.2019, ora 09:00, la

Registratura instituţiei. În cazul neadjudecarii la primul termen, termenul de depunere a ofertelor este 10.04.2019 ora 9.00, respectiv 17.04.2019 ora 09.00.

            Documentatia de vanzare se poate procura de la sediul Primariei Baia de Aries» DOCUMENTATIE ATRIBUIRE CONCESIUNE -
» ANUNT LICITATIE CONCESIUNE -
» ANUNT VANZARE IMOBIL ,,PUNCT TERMIC" 2017 -
» „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A LICEULUI ”Dr. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA de ARIEȘ, județul ALBA” -
» EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A LICEULUI ”Dr. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA de ARIEȘ, județul ALBA” -
» EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A LICEULUI ”Dr. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA de ARIEȘ, județul ALBA” -
» anunt -