PRIMARIA ORASULUI BAIA DE ARIES

Judetul Alba

ANUNTURI

Avand in vedere prevederile Codului fiscal si HCL nr. 27/2016, operatorii economici care desfasoara activitati comerciale pe raza localitatii Baia de Aries, trebuie sa solicite catre Primaria orasului Baia de Aries eliberarea Autorizatiei de functionare sau a Avizului orar de functionare. Actele necesare obtinerii Autorizatiei/avizului sunt postate in cadrul sectiunii ,,Acte necesare" a site-ului.


Obtinerea avizului necesar vanzarii terenurilor agricole din extravilan

 

Obtinerea avizului necesar instrainarii terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar instrainarii terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoana care are in proprietate terenuri agricole in extravilan, in vederea vanzarii .


Pasii ce trebuie urmati

Pentru obtinerea avizului necesar instrainarii terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge urmatorii pasi:
1. Prezentarea la Primaria Baia de Aries
Cetateanul vanzator se prezinta la primarie unde va depune cererea pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului (model ANEXA 1A), in vederea aducerii acesteia la cunostinta preemptorilor, insotita de oferta de vanzare teren (model ANEXA 1B) si de documentele justificative.


2. Afisarea ofertei de vanzare
In termen de o zi lucratoare de la inregistrarea cererii Primaria va afisa, timp de 30 de zile oferta de vanzare la sediu si pe pagina de internet a primariei.
In termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea cererii de vanzare Registrul agricol va intocmi lista preemptorilor care va fi afisata la sediul primariei si pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vanzare
 
In perioada de 30 zile de la afisarea ofertei de vanzare, primaria va inregistra toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului (model ANEXA 1D) , depuse de oricare dintre preemptori, insotite de urmatoarele documente:
- copie CI/BI pentru preemptorul persoana fizica;
- copie certificat constatator de la ORC in cazul preemptorului persoana juridica;
- copii legalizate de pe documentele justificative care atesta calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, etc.)

4. Alegerea preemptorului potential cumparator
Decizia vanzatorului privind alegerea preemptorului potential cumparator va fi inregistrata la C.I.C.
 
In termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia Biroul Fond Funciar si registru agricol va comunica, dupa caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. numele si datele de identificare ale preemptorului ales, potential cumparator.
 
Avizul final necesar incheierii contractului de vanzare in forma autentica de catre notarul public se emite, dupa caz, de catre M.A.D.R. sau D.A.D.R.

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
In cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzatorului, iar vanzarea este libera, Biroul agricol  va transmite vanzatorului o adeverinta care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, la pretul prevazut in oferta de vanzare. Adeverinta va fi insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul ofertei de vanzare.

 

Acte necesare

- cererea pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului (model ANEXA 1A);
- oferta de vanzare teren (model ANEXA 1B);
- copie CI/BI pentru persoana fizica;
- copie certificat constatator de la ORC in cazul persoanei juridice;
- copie legalizata de notarul public sau certificata pt. conformitate de functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare;
- extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate „Stereografic 1970”, in conditiile in care terenul este intabulat;
- certificat de atestare fiscala emis de catre primarie;
- alte documente doveditoare, dupa caz.


Unde se depun actele

Sediul Primariei – Registratura- str. Piata Baii, nr. 1, jud. Alba

 » Procedura de urmat pt. vanzarea terenurilor extravilane -
» REGULAMENT ACORDARE FINANTARI NERAMBURSABILE -
» ANUNT SELECTIE PROIECTE CULTURALE -
» OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN BOCA SABIN -
» Situatie datornici la bugetul local iunie 2016 -
» ANUNT LICITATIE VANZARE IMOBIL ,,PUNCT TERMIC" -
» ANUNT COLECTIV CONTRIBUABILI LA BUGETUL LOCAL -
» Situatie datornici la bugetul local iulie 2017 -
» Drepturi salariale conform Legii nr.153 -
» Disponibilizare bunuri -
» Disponibilizare bunuri -
» Drepturi salariale septembrie 2018 -
» Drepturi salatriale, martie 2019 -