PRIMARIA ORASULUI BAIA DE ARIES

Judetul Alba

ANUNTURI DE ACHIZITIE

A N U N Ţ

DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ


1.Datele autorităţii ofertante: U.A.T. ORASUL BAIA DE ARIEŞ, cu sediul în Baia de Arieş, str. Piaţa Băii nr. 1, judeţul Alba, cod fiscal 4561898, telefon 0258775002, fax: 0258775900, email: primbaia.proiecte@yahoo.com
2. Obiectul ofertei: vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a
„Teren intravilan”, situat în Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, înscris în CF 70512 Baia de Arieş, în suprafaţă de 200 m2.

3. Tipul şi specificul bunurilor ofertate:
3.1. -
Imobilul care face obiectul vânzarii este „Teren intravilan” în suprafaţă de 200 m2. Imobilul dispune de utilitati la limita proprietatii:  energia electrică, apa , canalizare. Cheltuielile pentru acestea cad în sarcina  investitorilor. Destinatia care urmeaza a se da imobilului este  SPATIU PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI ECONOMICE, respectand toate prevederile legale.
4. Adresa, data şi ora organizării licitaţiei:
4.1. Primăria oraşului Baia de Aries, cu sediul în Baia de Arieş, str. Piaţa Băii nr. 1, judeţul Alba
       Data şi ora: 22.10.2018, ora 10:00
4.2. În caz de neadjudecare, următoarele licitaţii se vor organiza în aceleaşi condiţii după cum urmează:
       Data şi ora: 29.10.2018, ora 10:00
       Data şi ora: 05.11.2018, ora 10:00
5. Informaţii şi relaţii suplimentare: telefon 0258775002 , email: primbaia.proiecte@yahoo.com
6. Data limită de depunere a documentelor de participare: 22.10.2018, ora 09:00, la Registratura instituţiei. În cazul neadjudecarii la primul termen termenul de depunere a ofertelor este 29.10.2018 ora 9.00, respectiv 05.11.2018 ora 09.00
7. Preţul de pornire a licitaţiei este:  
6.000 lei fără TVA iar treapta de licitare este 60 lei.

8. Garanţia de participare la licitaţie: este de 200 lei.

9. Taxa de participare la licitaţie: 100 lei

10. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitantului contra cost 50 lei."Autoutilitara cu bena basculabila- 3,5 t" Detalii Autoutilitara cu bena basculabila- 3,5
,,REABILITARE DISPENSAR MEDICAL (interior) Detalii Se achizitioneaza lucrarile de reparatii si înlocuiri la interiorul imobilului: pardoseli, tencuieli, zugraveli, instalaţii electrice şi sanitare, etc.
"REABILITARE CENTRU CULTURAL-EDUCATIV SAT CIOARA DE SUS" Detalii Se achizitioneaza lucrarile de reparatii acoperis si inlocuire a invelitorii, scara exterioara si reparatii fatada.
"Sistem de incalzire a apei - Strand Baia de Aries, jud. Alba" Detalii Se achizitioneaza lucrarile, furnizarea si montajul unui Sistem complet de incalzire a apei la Strandul Baia de Aries, jud. Alba, conform documentatiei tehnice si detaliilor de executie.
MODERNIZARE STR. 8 MARTIE BAIA DE ARIES, JUDETUL ALBA- Detalii Se doreste achizitia lucrarilor de executie a obiectivului ,,Modernizare str. 8 Martie". Documentatia descriptiva si listele de cantitati se pot descarca de pe site sau direct de la autoritatea contractanta.Ofertele se depun pana la 31.03.2015.
REAMENAJARE SCUARURI SI INFIINTARE DE NOI ZONE VERZI IN ORASUL BAIA DE ARIES- Obiect 4 – Amenajare “Parcul Eroilor” Detalii