PRIMARIA ORASULUI BAIA DE ARIES

Judetul Alba

ANUNTURI DE ACHIZITIE

A N U N Ţ

Denumire oficiala: ORASUL BAIA DE ARIES   CIF: 4561898  
Adresa: Strada Piaţa Băii, Nr. 1   Tara: Romania
Tel: +40 258775002   Fax: +40 258775900   E-mail: primbaia.proiecte@yahoo.com

Denumire contract:

Contract de servicii de auditare financiara - SMIS 117573

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)

Valoare estimata:

26.890,76  RON

Data limita depunere oferta:

25.01.2019 17:59

Descriere contract:

Achizitorul dorește sa realizeze achiziția de servicii de audit financiar extern/independent in scopul verificării cheltuielilor a căror rambursare se solicita in cadrul Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor (CRC)/Cererilor de plata (CPC), aferente graficului de rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului „Eficientizare energetică a Liceului ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș ", SMIS 117573 Prestatorul de servicii de audit financiar va obţine, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar în implementarea proiectului

Conditii referitoare la contract:

Conform cerintelor caietului de sarcini.

Conditii de participare:

Ofertantii care doresc sa participe la aceasta achizitie directa vor publica oferta in SEAP(SICAP), in catalogul de produse/ servicii/ lucrari, pana la data si ora limita stabilite prin prezentul anunt, cu denumirea "Servicii de auditare financiară pentru obiectivul de investitii „Eficientizare energetică a Liceului ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, județul Alba”, cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2). Propunerile tehnice(conform cerintelor din caietul de sarcini) si propunerile financiare se vor trimise, pana la data si ora limita stabilite prin prezentul anunt, la adresa de email primbaia.proiecte@yahoo.com.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Finalizarea achizitiei se va realiza in SEAP. Ofertantii care doresc sa participle la achizitia directa inteleg sa oferteze servicii conform celor solicitate prin caietul de sarcini. Documentatia necesara se regaseste atasata prezentului anunt. Caiet de sarcini disponibil https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100096978
ANUNT Detalii Contract de servicii de auditare financiara - SMIS 117573
"Autoutilitara cu bena basculabila- 3,5 t" Detalii Autoutilitara cu bena basculabila- 3,5
,,REABILITARE DISPENSAR MEDICAL (interior) Detalii Se achizitioneaza lucrarile de reparatii si înlocuiri la interiorul imobilului: pardoseli, tencuieli, zugraveli, instalaţii electrice şi sanitare, etc.
"REABILITARE CENTRU CULTURAL-EDUCATIV SAT CIOARA DE SUS" Detalii Se achizitioneaza lucrarile de reparatii acoperis si inlocuire a invelitorii, scara exterioara si reparatii fatada.
"Sistem de incalzire a apei - Strand Baia de Aries, jud. Alba" Detalii Se achizitioneaza lucrarile, furnizarea si montajul unui Sistem complet de incalzire a apei la Strandul Baia de Aries, jud. Alba, conform documentatiei tehnice si detaliilor de executie.
MODERNIZARE STR. 8 MARTIE BAIA DE ARIES, JUDETUL ALBA- Detalii Se doreste achizitia lucrarilor de executie a obiectivului ,,Modernizare str. 8 Martie". Documentatia descriptiva si listele de cantitati se pot descarca de pe site sau direct de la autoritatea contractanta.Ofertele se depun pana la 31.03.2015.
REAMENAJARE SCUARURI SI INFIINTARE DE NOI ZONE VERZI IN ORASUL BAIA DE ARIES- Obiect 4 – Amenajare “Parcul Eroilor” Detalii