PRIMARIA ORASULUI BAIA DE ARIES

Judetul Alba

ANGAJARI > ANGAJARE ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL 1/2 POST LA CAMINUL PT. PERSOANE VARSTNICE

» Inapoi

ANGAJARE ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL 1/2 POST LA CAMINUL PT. PERSOANE VARSTNICE

ANUNT

   

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BAIA DE ARIES ORGANIZEAZA IN DATA DE 30.08.2016 CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT:

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1/2 POST

CONDITII SPECIFICE:                                                                       

-          Studii superioare de lunga durata in domeniu asistentei sociale ;                                     

-          Cunostinte operare calculator;

-          Vechime in specialitate minim 7 ani;

   Dosarele se pot depune pana la data de 18.08.2016 inclusiv, la sediul Căminului pentru Persoane Varstnice Baia de Aries, str. Prof. dr.Lazar Chirila, nr.1.

Probele de concurs constau in ;

a)      proba scrisa

b)      interviul

        PROBELE DE CONCURS VOR FI SUSTINUTE IN DATA DE 30.08.2016  LA ORA 10- PROBA SCRISA SI LA ORA 14- INTERVIUL, LA SEDIUL CĂMINULUI

 

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS:

1.cerere de inscriere la concurs;

2.copia actului de identitate;

3.copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor(asistent social),respectiv diploma de licenta  si alte alte acte care sa ateste efectuarea unor specializari(diploma de master in managementul sevicilor sociale, certificate sau diplome in managementul serviciilor publice,diagnoza problemelor sociale etc);

4.copia carnetului de munca sau adeverita care sa ateste vechimea in munca;

5.cazier judiciar sau declaratie pe propie raspundere ca nu are antecedente penale;

6.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;

7.curriculum vitae;

8.alte documente cosiderate relevante;

 

   Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine la sediul Căminului pentru Persoane Varstnice Baia de Aries, str. Prof. dr.Lazar Chirila, nr.1, jud. Alba, tel./fax: 0258775099Fisiere: